GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

2025 januárjától újabb képzési csoport indul, amelyre várjuk a kollégák jelentkezését. A jelentkezés módja: emailen (info@egoklinika.hu), szakmai önéletrajz csatolásával. A jelentkezőkkel a képzés indulása előtt egy személyes beszélgetésben is megismerkedünk.

Jelentkezési határidő: folyamatos

(ANALITIKUSAN ORIENTÁLT) GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

A következő gyermekterapeuta képzés az EGO Klinikán várhatóan 2025 januárjában indul.

A kiscsoportos képzés három egymással összefüggő, de egymástól jól elkülöníthető blokkból áll:

  • elméleti képzés
  • esetmegbeszélő csoport
  • csecsemő- ill. gyermekmegfigyelés

A képzési alkalmakat kéthetente, pénteki napon tartjuk 8.30-14.00 óra között, a másfél órás blokkok egymást követik.

A képzés teljes időtartama öt félév, félévenként kilenc alkalom. Az öt félév folyamán a hallgatók a három blokkot általában párhuzamosan végzik, de a blokkok esetenként külön is elvégezhetőek, ha a jelentkező szakmai tapasztalata és előképzettsége ezt teszi indokolttá.

Az egyes blokkok leírása

Az elméleti oktatás során a hallgatók a pszichoanalitikus fejlődéselméleteket, az analitikus gyermek-pszichopatológiát és a gyermekpszichoterápia technikáját sajátíthatják el.

Az esetmegbeszélő csoportok a saját terápiák vezetését segítik. A blokk végigvezeti a hallgatókat a terápiás folyamaton, az első interjútól indulva a terápia lényeges szakaszain keresztül a terápia lezárásáig.

Csecsemő- ill. gyermekmegfigyelés: A csecsemő-megfigyelés egy szemléletformáló gyakorlat, amely családi környezetben zajlik, másfél éven keresztül, elsődlegesen a baba-mama kapcsolat alakulására összpontosítva. A résztvevő megfigyelés során a hallgató a terápia vezetéséhez szükséges készségeket sajátíthatja el. Másfél év családban töltött csecsemő-megfigyelést követően egy tanév intézményi keretek között zajló gyerekmegfigyelés következik, összesen öt intézményben (bölcsőde, kórház, értelmileg korlátozottak otthona, valamilyen egyéb korlátozottsággal élők otthona, állami gondozás), intézményenként három alkalommal.

A gyermekterapeuta képzettség követelményei közé tartozik még 250 óra egyéni analitikusan orientált sajátélmény, valamint 50 óra egyéni szupervízió. A sajátélményhez az analitikus egyesület valamely tagjánál végzett terápiát fogadjuk el, a szupervízorok listáját a képzés elején – vagy azt megelőzően a jelentkező kérésére – elküldjük.

A képzést évente-másfél évente indítjuk. A képzés féléves díja 180 000 Ft (60 000 Ft/blokk).

A képzés szerkezete, képzési követelmények:

Sajátélmény Elméleti képzés Esetmegbeszélés/Szupervízió Egyéb követelmény Vizsgák
250 óra 100 óra Csoportos – 100 óra
egyéni – 50 óra
Csecsemő- és gyermek megfigyelés: 100 óra 3 szóbeli, 7 írásbeli esettanulmány és megfigyelési összefoglaló. Végső záródolgozat.

Jelentkezni az info@egoklinika.hu címre küldött szakmai önéletrajzzal lehetséges.