GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

MÓDSZERSPECIFIKUS (ANALITIKUSAN ORIENTÁLT) GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

Értesítjük az érdeklődőket, hogy hosszas megfontolások után úgy döntöttünk, hogy a járvány helyzetre tekintettel idén januárban sem indítjuk el a képzést.
Nem indítjuk, mert sem a családban történő csecsemő megfigyelést nem tudjuk megkívánni, sem a gyerekterápiákat úgy, ahogy azok a pandémia előtt zajlottak.
A következő módszerspecifikus gyermekterapeuta képzés az EGO Klinikán várhatóan 2021 szeptemberében indul.

A képzés három egymással összefüggő, de egymástól jól elkülöníthető blokkból áll:

  • elméleti képzés:
  • esetmegbeszélő csoport:
  • csecsemő ill. gyerekmegfigyelés:

Ez a három rész külön-külön is elvégezhető, attól függően, hogy a jelentkező a képzéseiben hol tart.

Egyes blokkok részletesebb leírása:

Az elméleti oktatás során a hallgatók a pszichoanalitikus fejlődés elméleteket, az analitikus gyermekpszichopatológiát és a gyermekpszichoterápia technikáját sajátíthatják el.

Az esetmegbeszélő csoportok a saját terápiák vezetését segítik, úgy hogy végig vezetik a hallgatókat a terápiás folyamaton az első interjútól, a terápia lényeges szakaszain keresztül a befejezésig.

Csecsemő ill. gyerek megfigyelés: A csecsemő megfigyelés egy szemléletformáló gyakorlat, amely családi környezetben zajlik, másfél éven keresztül, elsődlegesen a baba-mama kapcsolat alakulására összpontosítva. Résztvevő megfigyelés során, a hallgató a terápia vezetéséhez szükséges készségeket sajátíthatja el. Másfél év, családban töltött csecsemő megfigyelést követően, egy tanév intézményi keretek között zajló gyerekmegfigyelés következik, összesen 5 (bölcsőde, kórház, értelmi fogyatékos otthon, valamilyen egyéb fogyatékos otthon, állami gondozás) helyen, helyenként 3 alkalommal.

Az egész képzés 5 féléves. Vállalható blokkos formában mind a 3 egyben, de egymástól külön is, amelyeket azonban a későbbiekben beszámítunk a módszerspecifikus gyermekterapeuta képzettségbe.

A gyermekterapeuta képzettség követelményei közé tartozik még 250 óra egyéni analitikusan orientált saját élmény és 50 óra egyéni szupervízió. A sajátélményhez elfogadjuk az analitikus egyesület bármely tagját, a szupervízióhoz pedig egy általunk összeállított listából lehet választani.

A képzést hol évente, hol másfél évente tudjuk indítani. Egy félév kilenc alkalomból áll, alkalmanként fél 10-től du. 3 óráig. A képzés mindig péntekre esik. A képzés féléves díja jelenleg 130 000 Ft.

Képzés szerkezete, képzési követelmények:

Képzési szint Sajátélmény Elméleti előadás- szeminárium Szupervízió Egyéb követelmény Vizsgák
Módszerspecifikus képzettség 250 óra 100 óra Csoportos 100 óra egyéni 50 óra Csecsemő- és gyermek megfigyelés: 100 óra 3 szóbeli, 7 írásbeli esettanulmány és megfigyelési összefoglaló

Jelentkezni az info@egoklinika.hu címre küldött szakmai önéletrajzzal lehetséges.
A jelentkezés folyamatos.