GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

MÓDSZERSPECIFIKUS (ANALITIKUSAN ORIENTÁLT) GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

A következő módszerspecifikus gyermekterapeuta képzés az EGO Klinikán várhatóan 2023 januárjában indul.

A képzés három egymással összefüggő, de egymástól jól elkülöníthető blokkból áll:

  • elméleti képzés
  • esetmegbeszélő csoport
  • csecsemő- és gyermekmegfigyelés

A képzési alkalmakat kéthetente, pénteki napon tartjuk reggeltől kora délutánig, a másfél órás blokkok egymást követik.

A képzés teljes időtartama öt félév, félévenként kilenc alkalom. Az öt félév folyamán a hallgatók a három blokkot általában párhuzamosan végzik, de a blokkok esetenként külön is elvégezhetőek, ha a jelentkező szakmai tapasztalata és előképzettsége ezt teszi indokolttá.

Az egyes blokkok leírása

Az elméleti oktatás során a hallgatók a pszichoanalitikus fejlődéselméleteket, az analitikus gyermek-pszichopatológiát és a gyermekpszichoterápia technikáját sajátíthatják el.

Az esetmegbeszélő csoportok a saját terápiák vezetését segítik. A blokk végigvezeti a hallgatókat a terápiás folyamaton, az első interjútól indulva a terápia lényeges szakaszain keresztül a terápia lezárásáig.

Csecsemő- és gyermekmegfigyelés: A csecsemő-megfigyelés egy szemléletformáló gyakorlat, amely családi környezetben zajlik, másfél éven keresztül, elsődlegesen a baba-mama kapcsolat alakulására összpontosítva. A résztvevő megfigyelés során a hallgató a terápia vezetéséhez szükséges készségeket sajátíthatja el. Másfél év családban töltött csecsemő-megfigyelést követően egy tanév intézményi keretek között zajló gyerekmegfigyelés következik, összesen öt intézményben (bölcsőde, kórház, értelmileg korlátozottak otthona, valamilyen egyéb korlátozottsággal élők otthona, állami gondozás), intézményenként három alkalommal.

A gyermekterapeuta képzettség követelményei közé tartozik még 250 óra egyéni analitikusan orientált sajátélmény, valamint 50 óra egyéni szupervízió. A sajátélményhez az analitikus egyesület valamely tagjánál végzett terápiát fogadjuk el, a szupervízorok listáját a képzés elején – vagy azt megelőzően a jelentkező kérésére – elküldjük.

A képzést évente-másfél évente indítjuk. A képzés féléves díja jelenleg 150 000 Ft.

Képzés szerkezete, képzési követelmények:

Képzési szint Sajátélmény Elméleti előadás- szeminárium Szupervízió Egyéb követelmény Vizsgák
Módszerspecifikus képzettség 250 óra 100 óra Csoportos 100 óra egyéni 50 óra Csecsemő- és gyermek megfigyelés: 100 óra 3 szóbeli, 7 írásbeli esettanulmány és megfigyelési összefoglaló

Jelentkezni az info@egoklinika.hu címre küldött szakmai önéletrajzzal lehetséges.
A jelentkezés folyamatos.