GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

MÓDSZERSPECIFIKUS (ANALITIKUS) GYERMEKTERAPEUTA KÉPZÉS

A következő módszerspecifikus gyermekterapeuta képzés az EGO Klinikán 2019 januárjában indul.

Három egymással összefüggő, de egymástól jól elkülöníthető részből áll:

  • elméleti képzés:
  • esetmegbeszélő csoport:
  • csecsemő ill. gyerekmegfigyelés:

Ez a három rész külön-külön is elvégezhető, attól függően, hogy a jelentkező a képzéseiben hol tart.

Egyes blokkok részletesebb leírása:

Az elméleti oktatás során a hallgatók a pszichoanalitikus gyermekfejlődést, a pszichopatológia tematikáját és technikai terápiás ismereteket sajátíthatja el.

Az esetmegbeszélő csoportok a saját terápiák vezetését segítik. Az első interjútól, a terápia vezetésének lényeges szakaszain keresztül a befejezésig követünk egy terápiát.

Csecsemő ill. gyerek megfigyelés: Ez egy szemléletformáló gyakorlat, amely családi környezetben zajlik, hosszú időn keresztül, elsődlegesen a baba-mama kapcsolat alakulására összpontosítva. Résztvevő megfigyelés során, a tanuló a terápia vezetéséhez szükséges készségeket sajátíthatja el. Másfél év, családban töltött csecsemő megfigyelés után, intézményi keretek között zajlik a gyerekmegfigyelés.

A képzés 5 féléves. Vállalható blokkos formában mind a 3 egyben, de egymástól külön is, amelyeket azonban a későbbiekben beszámítunk a módszerspecifikus gyermekterapeuta képzettségbe.

Képzés szerkezete, képzési követelmények:

Képzési szint Sajátélmény Elméleti előadás- szeminárium Szupervízió Egyéb követelmény Vizsgák
Módszerspecifikus képzettség 250 óra 100 óra Csoportos 100 óra egyéni 50 óra Csecsemő- és gyermek megfigyelés: 100 óra 3 szóbeli, 7 írásbeli esettanulmány és megfigyelési összefoglaló

Jelentkezni az info@egoklinika.hu címre küldött szakmai önéletrajzzal lehetséges.
Jelentkezési határidő: 2018. december 4.